TOP
NEWS
DISCOGRAPHY
LIVE
PROFILE
NOW LOAD ING

2019.07.31 RELEASE / ALBUM
IGNITE
KAT-TUN

LIMITED FIRST PRESS ① - ¥3,300+tax / JACA-5796~5797 / CD+DVD
LIMITED FIRST PRESS ② - ¥3,200+tax / JACA-5798~5799 / CD+DVD
USUAL PRESS - ¥2,800+tax / JACA-5800 / CD

VIEW MORE

[Tokyo] IMPERIAL THEATRE
Director and Starring
Koichi Domoto

Tatsuya Ueda
Yuki Koshioka Yusuke Matsuzaki
Takuto Teranishi Sho Takada
Taiga Tsubaki Minato Matsui02/04(Tue) 02/05(Wed) 02/06(Thu) 02/07(Fri) 02/08(Sat) 02/09(Sun) 02/10(Mon) 02/11(Tue) 02/12(Wed) 02/14(Fri) 02/15(Sat) 02/16(Sun) 02/17(Mon) 02/19(Wed) 02/20(Thu) 02/21(Fri) 02/22(Sat) 02/23(Sun) 02/24(Mon) 02/25(Tue) 02/26(Wed) 02/28(Fri) 02/29(Sat) 03/01(Sun) 03/02(Mon) 03/04(Wed) 03/05(Thu) 03/06(Fri) 03/07(Sat) 03/08(Sun) 03/09(Mon) 03/10(Tue) 03/11(Wed) 03/13(Fri) 03/14(Sat) 03/15(Sun) 03/16(Mon) 03/18(Wed) 03/19(Thu) 03/20(Fri) 03/21(Sat) 03/22(Sun) 03/23(Mon) 03/24(Tue) 03/25(Wed) 03/27(Fri) 03/28(Sat) 03/29(Sun) 03/30(Mon) 03/31(Tue)