Shigeru Joshima / Taichi Kokubun
Masahiro Matsuoka / Tomoya Nagase

Masaki Aiba / Jun Matsumoto / Kazunari Ninomiya
Satoshi Ohno / Sho Sakurai

You Yokoyama / Shingo Murakami / Ryuhei Maruyama
Shota Yasuda / Tadayoshi Ohkura

Kazuya Kamenashi / Tatsuya Ueda / Yuichi Nakamaru

Ryosuke Yamada / Yuri Chinen / Yuto Nakajima
Keito Okamoto / Daiki Arioka / Yuya Takaki / Kei Inoo
Hikaru Yaotome / Kota Yabu

STAGE / TV / ORIGINAL SOUNDTRACK / Solo and SPECIAL

VIEW MORE

NEW RELEASE

TV SPOT

ALL ARTISTS

MOVIE INFORMATION

EVENT CALENDAR

TODAY-2/22 Sat